Fundacja Harcerstwa Centrum Wychowania Morskiego ZHP
ul. Jana Pawła II 5, 81-345 Gdynia

tel./fax 58 620-90-37
email: cwm@zhp.pl

80 lecie CWM ZHP - Harcerskie Dni Morza

2014/05/15 12:27

W 1934 roku, Prezydent RP Ignacy Mościcki przekazał Związkowi Harcerstwa Polskiego teren w Gdyni pod budowę bazy morskiej dla harcerzy - wodniaków. Ten moment uznajemy za utworzenie Centrum Wychowania Morskiego ZHP w Gdyni. 17 września 2014 roku będziemy obchodzili 80 rocznicę uroczystego poświęcenia terenu pod przyszły ośrodek.

W dniach 13 - 14 wrzesnia 2014 roku, będziemy w Gdyni hucznie świętować 80 lat CWM ZHP. 

więcej