Fundacja Harcerstwa Centrum Wychowania Morskiego ZHP
Al. Jana Pawła II 5, 81-345 Gdynia

tel./fax 58 620-90-37
email: cwm@zhp.pl

Rejs śladami biało-czerwonej.  

 

Śladami biało-czerwonej to projekt Pomorskiego Związku Żeglarskiego, realizowany z okazji obchodów stulecia niepodległości. Dwa jachty,  „Allie” i „Tornado”,  pod polską banderą, wypłyną w  rejsy po wyspach Północnego Atlantyku  z planem odwiedzenia miejsc, w których żyli  i przebywali Polacy poza granicami kraju, walczyli i ginęli,  prowadzili badania naukowe, działali i tworzyli  na niwie kulturalnej,  gospodarczej, społecznej  i misyjnej.

Na akwenach i w miejscach pamięci szczególnych w historii Polski, załogi jachtów złożą wieńce i wiązanki kwiatów. W odwiedzanych portach i miejscowościach, uczestnicy rejsu będą dokumentować  działalność środowisk polonijnych, wydarzenia kulturalne, osiągnięcia gospodarcze, promujące Polskę i Polaków.

Pomarańczowa linia to planowana trasa Allie, natomiast zgodnie z granatową będzie płynęło Tornado. 

Oferta wyprawy skierowana jest do żeglarzy i młodzieży uczącej się, w wieku 18-26 lat, zrzeszonej w organizacjach Sygnatariuszy Porozumienia, harcerzy, studentów, ludzi którzy kochają morze i chcą stać się częścią tej wielkiej przygody.

       Podstawę załóg stanowią doświadczeni kapitanowie jachtowi i żeglarze z bogatym stażem  morskim. W rejsach planowany jest również udział żeglarzy polonijnych  i zagranicznych. Wyprawa rozpoczyna  się 06.05 br. oddaniem  cum w Gdyni, w  pierwszym porcie II Rzeczypospolitej. Zakończenie rejsów obu jachtów  planowane jest 2018.10.12 w Gdyni.

       Udział w wyprawie spełnia ważny kierunek edukacyjny, przez praktyczne oddziaływanie na młodzież w celach wychowawczych i poznawczych, w warunkach wymagającego  środowiska morskiego, ze świadomym zamiarem kształtowania "spiżowych charakterów" Polaków.

       Zapisy na rejsy już się zaczęły. Więcej informacji możecie znaleźć TUTAJ.

Patroni medialni: