Fundacja Harcerstwa Centrum Wychowania Morskiego ZHP
Biura: ul. Bolesława Prusa 9-11, Gdynia 81-431
Siedziba Główna: Al. Jana Pawła II 5, 81-345 Gdynia

tel./fax 58 620-90-37
email: cwm@zhp.pl

Janina Bartkiewicz to torunianka, harcmistrzyni, twórczyni Ośrodka Wodnego w Funce. Ta uznana instruktorka harcerska i żeglarka w latach 60, nie mogąc zgodzić się z socjalistyczną rzeczywistością zakończyła działalność harcerską i wyjechała do Ugandy. Pomagała tam dr. Wandzie Łędzkiej, pracując w ośrodku dla trędowatych. Podczas dziesięcioletniego pobytu w Afryce przesyłała swoim przyjaciołom pozostałym w Polsce listy, w których opisywała niełatwą codzienność afrykańskiego ośrodka. Przy pokonywaniu codziennych wyzwań niesamowicie pomocne okazały się umiejętności nabyte w harcerstwie. Mimo nieustającego pragnienia niesienia pomocy potrzebującym choroba nowotworowa okazała się silniejsza i druhna Janina zmarła w 1975 roku po powrocie do Torunia.

Komenda Hufca ZHP Toruń, przy finansowym wsparciu Urzędu Miasta w najbliższych miesiącach planuje wznowić wydane w 2000 roku „Listy z Afryki”, czyli zbiór listów napisanych przez druhnę Janinę w czasie pobytu w Afryce. Drugie wydanie uzupełnione będzie również o krótką biografię dr. Wandy Błeńskiej zwanej „Matką Trędowatych”, przygotowaną przez druhnę harcmistrzynię Beatę Chomicz, członkinię Komisji Historycznej Hufca ZHP Toruń.

Ośrodki zainteresowane posiadaniem w swojej ofercie „Listów z Afryki” mogą kontaktować się z Markiem Frąckowiakiem z Niezależnego Wydawnictwa Harcerskiego (tel. 601-259-327; m.frackowiak@post.pl lub wydawnictwo@nwh.com.pl). Pojedyncze egzemplarze będzie można natomiast nabyć w sklepie internetowym Centrum Wychowania Morskiego ZHP, gdy tylko książka zostanie wydana.

Zapraszamy do zapoznania się z życiem druhny Janiny Bartkiewicz. Może ono być inspiracją i przykładem dla wszystkich harcerzy, a szczególnie tych działających ze specjalnością wodną.

Patroni medialni: