Fundacja Harcerstwa Centrum Wychowania Morskiego ZHP
Al. Jana Pawła II 5, 81-345 Gdynia

tel./fax 58 620-90-37
email: cwm@zhp.pl

Zintegrowany kurs STCW

Oferta zintegrowanego kursu bezpieczeństwa skierowana jest do żeglarzy, instruktorów żeglarstwa oraz wszystkich chętnych chcących podnieść swoje umiejętności przydatne zarówno na rejsach amatorskich oraz w komercyjnym prowadzeniu jachtów. Taki kurs to nie tylko bezpieczeństwo każdego z nas, ale i wstęp do rzeczywiście profesjonalnego żeglarstwa.

Kurs organizujemy wspólnie z Ośrodkiem Szkolenia Ratowniczego Fundacji Rozwoju Akademii Morskiej.

Ukończenie Zintegrowanego Kursu STCW '95 jest wymogiem do pełnienia funkcji oficerskich na s/y Zawisza Czarny

 


O Kursie

Wszystkie szkolenia prowadzone w Ośrodku Szkolenia Ratowniczego są realizowane zgodnie z wymaganiami programowymi określonymi przez IMO i zawartymi w Konwencji STCW oraz wymaganiami o kwalifikacjach członków załóg pływających, określonych w przepisach krajowych.

Oferowany kurs jest w pełni aprobowany w konwencji STCW oraz RYA, IYT, PZZ  i MCA.

Zintegrowany kurs bezpieczeństwa (STCW) obejmujący następujące 4 kursy podstawowe:

 • Indywidualne Techniki Ratunkowe - ITR (IMO 1.19)
 • Podstawowy Ochrony Przeciwpożarowej (IMO 1.20)
 • Elementarna Pomoc Medyczna (IMO 1.13)
 • Bezpieczeństwo Własne i Odpowiedzialność Wspólna (IMO 1.21)

Kurs zintegrowany pozwoli każdemu zapoznać się z wszelkimi szkoleniami zgodnie z wymaganiami Prawidła VI/1 Konwencji STCW.

Każdy z uczestników po pozytywnym zakończeniu szkolenia otrzyma międzynarodowy certyfikat zgodny z wymaganiami programowymi określonymi przez IMO i zawartymi w Konwencji STCW. Certyfikat ten, wraz z  Morskim Świadectwem Zdrowia,  uprawnia do otrzymania zawodowej Książeczki Żeglarskiej.

W czasie kursu prowadzone są ćwiczenia basenowe oraz na poligonie pożarowym. Dlatego należy zabrać ze sobą:

 • ubranie poligonowe (robocze)
 • rękawice ochronne
 • strój basenowy.

 


Odnownienie Zintegrowanego Kursu Bezpieczeństwa (STCW) obejmuje dwa podstwawowe kursy:

 • Indywidualne Techniki Ratownicze (ITR)
 • Przeciwpożarowy (P.POŻ)

Odnowienia nie wymagają kursy:

 • Medyczny
 • Bezpieczeństwo Własne i Odpowiedzialność Wspólna

Na podstawie posiadanego świadectwa STCW tracącego ważność Urząd Morski wydaje bezterminowe świadectwo dotyczące w/w dwóch kursów.

Powyższe zasady odnawiania świadectwa STCW dotyczą wyłącznie osób, które udokumentują minimum 6 miesięczny staż na morzu (pływanie na statkach), w trakcie 5 lat ważności posiadanego świadectwa STCW.
 

Pozostałe osoby muszą zaliczyć pełen 5 dniowy kurs zintegrowany.

Na szkolenie należy zabrać ze sobą:
- książeczkę żeglarską wraz z ksero stron z danymi osobowymi i wpisami poświadczającymi staż,
- kserokopię poprzedniego certyfikatu ukończenia kursu STCW,
- rzeczy na basen - spodenki przylegające, bez kieszeni, przy długich włosach konieczny czepek,
- rzeczy na poligon pożarowy - coś co może się ubrudzić podczas ćwiczeń gaszenia ognia w tym rękawiczki.

PODSTAWA PRAWNA:
Na podstawie art. 68 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz. U. Nr 228, poz. 1368, z 2012 r. poz. 1068 oraz z 2013 r. poz. 852) oraz na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2013 r. w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji zawodowych marynarzy (Dz. U. z dnia 19 sierpnia 2013 r., poz.937).

Egzamin

Na koniec kursu przeprowadzany jest pisemny egzamin testowy.

Jego pozytywne zaliczenie jest podstawą do uzyskania odpowiedniego certyfikatu, wystawianego przez administrację morską (Urząd Morski).


Prowadzący

Zajęcia na kursach są prowadzone przez doświadczonych wykładowców i instruktorów, legitymujących się zarówno dyplomami oficerów marynarki handlowej jak i certyfikatami ukończonych szkoleń instruktorskich w zagranicznych ośrodkach szkoleniowych.


Cena kursu obejmuje

 • prowadzenie zajęć,
 • wstęp na basen i poligon,
 • środki pirotechniczne.

Cena nie obejmuje

 • kosztów wydania certyfikatu (20 zł)
 • wyżywienia
 • zakwaterowania

 


Zgłoszenia przyjmowane sa telefonicznie (+48 667 044 444) lub drogą mailową (bok.cwm@zhp.pl)

Cena 800 zł dla posiadaczy patentu żeglarskiego lub motorowodnego.

Terminy Zintegrowanego Kursu Bezpieczeństwa (STCW)

Data rozpoczęcia Data zakończenia Cena kursu
23.10.2017 27.10.2017 900 / 800 zł
13.11.2017 17.11.2017 900 / 800 zł
27.11.2017 01.12.2017 900 / 800 zł
11.12.2017 15.12.2017 900 / 800 zł

 

Terminy - Odnowienie Zintegrowanego Kursu Bezpieczeństwa (STCW)

Data rozpoczęcia Data zakończenia Cena kursu
24.10.2017 25.10.2017 400 zł
14.11.2017 15.11.2017 400 zł
28.11.2017 29.11.2017 400 zł
12.12.2017 13.12.2017 400 zł

Koszt odnowienia poszczególnych kursów:

 • ITR - 200 zł 
 • P.POŻ - 200 zł

Całkowity koszt - 400 zł

Patroni medialni: